Wat doet Stichting Kanjer in het Zonnetje

Stichting Kanjer in het Zonnetje zet kinderen in het zonnetje die harder moeten knokken dan leeftijdsgenootjes. Dankzij de inzet van vrijwilligers en de steun van sponsoren worden Kanjers getrakteerd op een onvergetelijke dag. Hierbij staat het creëren van lotvriendjescontact centraal.

Doelgroep
Stichting Kanjer in het Zonnetje richt zich op kinderen met een chronische aandoening, een verstandelijke/ lichamelijke beperking of een moeilijke thuissituatie. 

Kanjerdag
Kanjers worden op aangeven van instanties als ziekenhuizen, dagcentra en Bureau Jeugdzorg uitgenodigd. In overleg met de betrokken instantie wordt een passende activiteit gekozen. Vaste waarde tijdens de Kanjerdag is het gezamenlijk eten om het lotgenotencontact te stimuleren. Ter afsluiting  krijgen de kinderen een speciaal voor hen geselecteerd cadeau aangeboden.

Nu ook...

doe&praat middagen!

Dit is lotvriendjescontact voor kinderen met/die:

  • in het bewegen beperkt worden  
  • een complexe of veranderde thuissituatie
  • hoog sensitief zijn
  • kanker (zelf of in de naaste omgeving)

Ga naar "doe&praat" voor meer informatie en de agenda!

Sponsoren

 

 

 

© 2023 Stichting Kanjer in het zonnetje

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.